Tikšanās ar Satiksmes ministru!

     26.09.2023. notika pirmā tikšanās ar jauno Satiksmes ministru Kasparu Briškenu un arodbiedrības priekšsēdētāju Saveliju Semjonovu, juridiskās daļas vadītāju Gitu Oškāju un LBAS priekšsēdētāju Egilu Baldzēnu. Arodbiedrība ministru informēja par situāciju VAS Latvijas dzelzceļā, par nepieciešamību darba algas palielināšanai un darbavietu saglabāšanai. Vienojās par viedokļu apmaiņu un turpmāku sadarbību.