Eiropas Transporta darbinieku Federācijas (ETF) kongress 2017

     5.Kongresā darbam tika piereģistrēti 500 dalībnieki no 41 valsts transporta apvienībām, kuru starpā kā delegāti piedalījās arī Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrības pārstāvji – priekšsēdētājs Savelijs Semjonovs un starptautiskās daļas vadītāja Violeta Lepiksone.

    Kongress ir visaugstākā ETF pārvaldes institūcija, līdz ar to tajā ar uzrunām piedalījās gan Barselonas pilsētas pārvaldes, gan Spānijas valsts institūciju, gan Eiropas Komisijas, gan Eiropas darbinieku apvienību pārstāvji.

    Eiropas komisāre Violeta Bulc, kas ir atbildīga par transporta politiku, savā uzrunā tika uztverta ļoti skeptiski, jo vairāku sektoru pārstāvji ir pārliecināti, ka gaidāmie piedāvājumi par Mobilitāti novedis pie kravas automašīnu, autobusu un citu vadītāju darba laika neievērošanas, palielinot spiedienu strādāt ilgāk un atpūsties mazāk. Komisāre to noliedza un aicināja arodbiedrības nākt un apspriest ar viņu asākus jautājumus. Tas bija nozīmīgs moments, kas atkal pierāda, ka vienotībā ir spēks.

    Visa Kongresa laikā pašas asākās diskusijas tika veltītas liberalizācijas problēmu jautājumiem. Tika kritizētas Eiropas Komisijas pieņemtās iniciatīvas un nebija nevienas pozitīvas atsauksmes par notiekošiem procesiem Eiropā. Kopumā Kongresa dalībnieku noskaņojums nebija iepriecinošs – Eiropā ir jūtama krīze. Tika atzīmēti vairāki cēloņi – gan sociālais dempings, gan ārpakalpojumu izmantošana, gan bēgļu krīzes izraisītās sociālās un ekonomiskās sekas. Līdz ar to Kongresa laikā tika izvēlētas ETF turpmākās darbības prioritātes un akceptēta stratēģija nākamajiem četriem gadiem. 2017.-2022. gada ETF darba programmu uzmanība tiks pievērsta šādiem jautājumiem: Transporta politika un ilgtspējīgs transports, darbinieku un arodbiedrību tiesības, globāla organizēšanās, pārrobežu pārstāvība un koordinācija, apmācība un izglītība - spēju veidošana. Tika izrunātas visas šīs tēmas, identificējot problēmu, mērķi, kas jāsasniedz, kā arī konkrēti pasākumi, kas jāveic.

    Kongresa laikā tika ievēlēts jauns ETF prezidents - Franks Moreels, Beļģijas Transporta darbinieku arodbiedrības priekšsēdētājs. Savukārt Eduardo Čagass vienbalsīgi atkārtoti ievēlēts turpināt pildīt savus pienākumus Ģenerālsekretāra amatā. Kongresā tika ievēlēts arī jauns ETF Izpildkomitējas sastāvs, kurā ievēlēja Saveliju Semjonovu.

    Kongresa darba gaitā Savelijs Semjonovs apsprieda nozīmīgus jautājumus, tostarp saistītus ar darba un atpūtas laika ievērošanu, ar Giorgio Tuti – ETF Dzelzceļa sekcijas prezidentu. Ka arī notika vairākas pārrunas ar Ukrainas Dzelzceļnieku un transporta būvniecības darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāju – Vadimu Bubnjaku un Krievijas Dzelzceļnieku un transporta būvniecības darbinieku arodbiedrības līderu – Nikolaju Nikiforovu. Violeta Lepiksone LDzSA Starptautiskās daļas vadītāja