Turpināsim peldēšanas sezonu!

Piesakies baseinu apmeklējumiem 2022.gadu uzsākot.

Baseinu apmeklēšanas sezona ir no 01.01.2022.-31.05.2022.

Līgumi par baseinu apmeklēšanu ir noslēgti lielākajās Latvijas pilsētās:

  1. Daugavpils Olimpiskā centra peldbaseins;
  2. Rēzeknes peldbaseins;
  3. Jelgavas Latvijas Lauksaimniecības universitātes peldbaseins - šobrīd nav pieejami abonementi, informācija sekos!
  4. Ventspils Olimpiskā centra peldbaseins;
  1. Rīga – Ķīpsalas peldbaseins, Rīgas Olimpiskā centra peldbaseins.

Nacionālo Bruņoto spēku peldbaseins (Krustabaznīcas iela 9k) – slēgts līdz 11.01.2022.

Par Liepājas Olimpiskā centra peldbaseina apmeklēšanas kārtību informācija sekos!

     Katram no reģioniem ir sava atbildīgā persona, pie kuras var pieteikties baseina apmeklēšanai. Lai sāktu apmeklēt baseinu no 01.01.2022. Jums jāiesūta savs vārds, uzvārds, Arodbiedrības biedra kartes numurs vai VAS Latvijas Dzelzceļš darba apliecības numurs, konkrētā reģiona atbildīgajai personai.  

Baseinu varēs sākt apmeklēt ar katra mēneša 1.datumu, piesakoties līdz iepriekšējā mēneša 28.datumam.

Pie šīm personām variet arī griezties ar jautājumiem par baseina apmeklēšanas cenām, kā arī citos neskaidrību gadījumos:

DAUGAVPILS – Oļegs Terentjevs, e-pasts: tog@inbox.lv; tālr. 27895168

RĒZEKNE – Lilija Dzeniša, e-pasts: lilija.dzenisa@ldz.lv; tālr. 20297429

JELGAVA – Irina Gailiša, e-pasts: irina.gailisa@ldz.lv; tālr. 28231965

VENTSPILS – Tadeušs Keziks, e-pasts: tadeuss.keziks@ldz.lv; tālr. 29532786

LIEPĀJA – Oksana Bistrova, e-pasts: oksana.bistrova@ldz.lv; tālr. 27895390

RĪGA – e-pasts: sports@ldzsa.lv; tālr. 67234418

 

Saskaņā ar MK 360.noteikumiem Peldbaseinu var apmeklēt personas kurām ir:

- sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, kas apliecina, ka persona ir vakcinēta pret Covid-19 infekciju vai persona ir pārslimojusi Covid-19 infekciju. Reģistrējoties pakalpojuma saņemšanai persona, kopā ar sadarbspējīgo vakcinācijas vai pārslimošanas sertfikātu, uzrāda dokumenta oriģinālu, ar kuru persona ir identificējama (pase, ID karte, autovadītāju apliecība), vai

- sadarbspējīgs testēšanas sertifikāts, kas apliecina, ka persona pēdējo 48 stundu laikā ir veikusi Covid-19 testu, nosakot SARS-CoV-2 vīrusa RNS, un tas ir negatīvs, vai sešu stundu laikā veiktai SARS-CoV-2 antigēna tests ir negatīvs. Reģistrējoties pakalpojuma saņemšanai persona, kopā ar sadarbspējīgo testēšanas sertifikātu, uzrāda dokumenta oriģinālu, ar kuru persona ir identificējama (pase, ID karte, autovadītāju apliecība).