INFORMĀCIJAI!

     Nedēļā no 13.-17.janvārim LDzSA vadība organizējusi darba sarunas ar LDz koncerna valdes pārstāvjiem, LDz padomes pārstāvjiem, kā arī Satiksmes ministru. Visu šo sanāksmju nolūks bija iesaistītās puses aicināt izvērtēt situācijas nopietnību, nodrošināt kvalitatīvas konsultācijas par koordinētu darbu izziņotās darbinieku kolektīvās atlaišanas sakarā.

LDzSA vadība aicināja:

- nodrošināt procesa maksimālu caurspīdīgumu, aicināja izskatīt iespējas, kā samazināt atlaišanai pakļauto darbinieku skaitu, kā mīkstināt sekas, veicot sociālus pasākumus, nodarbināšanas un pārkvalificēšanas iespējas;

-  izveidot darba grupas (komisijas) ar arodbiedrības pārstāvjiem, lai koordinētu kolektīvās atlaišanas norisi un ar to saistīto tehnoloģisko procesu pārskatīšanu, iespējamo seku izvērtēšanu;

- kolektīvo atlaišanas problēmu risināšanā iesaistīt arī citas valsts atbildīgas institūcijas – Valsts nodarbinātības aģentūru, Valsts sociālas apdrošināšanas aģentūru;

-  nodrošināt kvalitatīvas konsultācijas ar Arodbiedrības dalīborganizācijām par katra atlaižamā Arodbiedrības biedra situāciju un garantijām;

- nodrošināt kolektīvas atlaišanas procesā atlaižamo darbinieku prioritāru iekārtošanu dzelzceļa uzņēmumos, kad rodas kvalifikācijai atbilstošas vakances, atbalstīt pārkvalifikāciju;

- visā kolektīvās atlaišanas periodā aicināt darba devēju nodrošināt operatīvu informācijas apriti.

 

Ar cieņu, LDzSA