Panākta vienošanās par darba algas palielināšanu

22.12.2023. sarežģītu pārrunu rezultātā arodbiedrība kopā ar darba devēju VAS Latvijas dzelzceļš vienojušies par darba algas palielināšanu ar 01.04.2024. un darba koplīgumā paredzētās visas garantijas, tajā skaitā lojalitātes piemaksas saglabāšanu.

Arodbiedrības valde izsaka lielu pateicību visiem Koplīguma Darba grupas dalībniekiem, kuri piedalījās šajā procesā.

Visiem novēlu priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno 2024.gadu! S.Semjonovs

Darba koplīguma Darba grupas sēdes protokols