Arodbiedrības juriste informē!

     Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrības biedru lokā ir arī Daugavpils pašvaldības uzņēmumu darbinieki.

     2020.gadā LDzSA nedeva piekrišanu darba līguma uzteikumam ar vienu no LDzSA biedriem, kurš strādā Daugavpils pašvaldības uzņēmumā. Darba devējs cēla prasību tiesā pret darbinieku par darba tiesisko attiecību izbeigšanu.

     Darbinieku tiesā pārstāvēja LDzSA juriste, kura pierādīja, ka darba tiesisko attiecību izbeigšana būtu nepamatota un prettiesiska. Darbinieka darba vieta saglabāta un darbinieks turpina darbu!

LDzSA sniedz bezmaksas juridisko palīdzību darba tiesībās TIKAI saviem biedriem!

Iestājies LDzSA, atbalsti arodbiedrības darbību un gūsti labumus no biedra statusa!

 Iesniegumss par iestāšanos arodbiedrībā un biedru naudas ieturējumu var atrast ŠEIT