Kāpēc iestāties arodbiedrībā?

 

Arodbiedrības pamatuzdevums un mērķis ir aizstāvēt savu biedru tiesības un intereses darba vietā!

 

      1. Arodbiedrība neatstās Jūs vienus sarunās ar darba devēju!

          Arodbiedrības slēdz darba kolpīgumus un aktīvi uztur sociālo dialogu ar darba devējiem par darba laika, darba apstākļu, darba samaksas un atpūtas laika atbilstību likumiem uc. būtiskiem jautājumiem.
          Arodbiedrība realizē starpnieka funkcijas starp darbinieku un darba devēju, risinot dažāda rakstura jautājumus un neskaidrības.
 
     2. Darba devējam jāsaņem LDzSA piekrišana pirms darba līguma uzteikuma izsniegšanas. (piekrišanas jāsaņem visos gadījumos, izņemot, ja uzteikums pamatots ar tādiem apstākļiem kā (1) darbinieks veicot darbu, ir alkahola, narkotiku, vai toksiska reibuma stāvoklī; (2) ir atjaunots darbā darbinieks, kurš agrāk veica attiecīgo darbu; (3) tiek likvidēts darba devējs; (4) uzteikums pārbaudes laikā.
  
    3. Bezmaksas juridiskā palīdzība darba tiesībās, tajā skaitā gan uzņēmumā attiecībās ar darba devēju, gan nepieciešamības gadījumā Latvijas Republikas tiesā. (Un citās tiesību nozarēs atbilstoši LDzSA jurista kompetencei).
         
      4. Bez papildus maksas apdrošina visus biedrus pret nelaimes gadījumiem ārpus darba laika.
 
      5. Piedāvā civiltiesisko apdrošināšanu un īpašuma apdrošināšanu.
 
      6. Bezmaksas palīdzība gada ienākumu deklarācijas aizpildīšanā.
 
      7. Izglītojoši semināri un informatīvi materiāli.
 
      8. Lojalitātes programma - atlaides un īpaši piedāvājumi tikai arodbiedrības biedriem;                      
               
     9. Iespēja saņemt finanšu pakalpojumus ar visizdevīgākajiem nosacījumiem "Latvijas arodbiedrību krājaizdevu sabiedrība"
 
  10. Iespēja izmantot Dzelzceļa sporta kluba "Lokomotīve" sadarbības partneru fiziskās kultūras un veselības uzlabošanas programmas.
 
     11. Atpūtas un mācību centrā "Virogna" draudzīga cenu politika arodbiedrības biedriem. Vairāk info www.virogna.lv
 
 

Kā iestāties?

         Arodbiedrībā uzņem, pamatojoties uz prasībām, kas noteiktas Arodbiedrības statūtos. Lēmumu par uzņemšanu Arodbiedrībā pieņem attiecīgās pirmorganizācijas arodbiedrības komiteja pēc biedra pretendenta rakstiska iesnieguma.

Pretendentam jāaizpilda divas veidlapas:

Pēc aizpildīšanas anketas jānodod arodkomitejas priekšsēdētājam. 

Lēmums par atteikumu uzņemt Arodbiedrībā nav pārsūdzams.

Šeit variet iepazīties ar:

1. pdfBiedru uzskaites noteikumi; pdf(RU)

2. pdfBiedru kartes noteikumi; pdf(RU)

3. pdfPrivātuma pazaiņojums biedriem;