6. LDzSA Kongress

2016-12-20

2013.gada 27.septembrī Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrības mācību un atpūtas bāzē "Virogna" tika aizvadīts 6. kongress. Svarīgākie izskatītie jautājumi bija par piekšsēdētāja un viņa vietnieka pārvēlēšanu, kā arī jauna valdes locekļa ievēlēšanu.