Juridiskie pakalpojumi

 

 

 Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrība ir izveidojusi efektīvu juridisko dienestu, kuram arodbiedrības biedri uzticas.

Arodbiedrības biedriem juridiskā palīdzība tiek sniegta bez maksas.

Juridiskā palīdzība, tostarp konsultācijas, tiek sniegtas par darba tiesībām.

Arodbiedrības Juridiskās daļas vadītāja Gita Oškāja var sniegt konsultācijas arī citos jautājumos tiktāl, ciktāl tas atbilst viņas kompetencei un zināšanām.

   Juridiskās daļas vadītāja: Gita Oškāja

Konsultācijas iespējams saņemt:

  • klātienē, iepriekš vienojoties par laiku;
  • pa tālruni (mob.nr. +371 28231051);
  • sūtot e-pastus uz gita.oskaja@ldzsa.lv